Technický dozor staveb pozemního stavitelství a diagnostická kancelář pro zjišťování poruch staveb

Rozpočty staveb

Rozpočty staveb provádíme v rozpočtovém programu SW KROS.
Rozsah rozpočtovaných částí staveb je závislý na požadavku zákazníka.
Součástí rozpočtu je výkaz výmět a „Slepý“ rozpočet pro zadávání výběrového řízení.

Cenu za rozpočtové práce stanovujeme individuálně po jednání se zákazníkem.