Technický dozor staveb pozemního stavitelství a diagnostická kancelář pro zjišťování poruch staveb

IVOSSTA spol. s r.o.

Společnost IVOSSTA spol. s r.o. provádí technický dozor staveb.

Při dozorové činnosti využíváme více než 20-ti leté zkušenosti získané při realizaci staveb a to jak v oblasti svého sídla, tak v Praze a okolí.

Pro zdokonalování dozorové činnosti používáme moderní metody na odhalování nedostatků při provádění staveb jako je například termografie, inspekční kamery a podobně.

Termografii budov pomocí termokamery a kontrolu potrubí a dutin inspekční kamerou provádíme jak na nových, tak i starších objektech za účelem zjištění skutečného technického stavu a to například před koupí nemovitosti, plánovanou rekonstrukcí, nebo před předání díla zhotovitelem.

Výsledkem takovéto činnosti je protokol, podložený objektivními naměřenými hodnotami nejmodernějšími certifikovanými přístroji.

Ke každé objednávce přistupujeme individuálně a vždy zpracováváme cenovou nabídku na podkladě osobního jednání se zákazníkem.  

Aktuality


KLANICA - výroba a správa www stránek

Ve spolupráci s f. KLANICA.cz jsme zprovoznili novou verzi internetových stránek společnosti. 

Děkujeme za případne náměty jak naše služby ještě vylepšit. 

Děkujeme.